Genveje


Ny Nordisk Skole Læringsspor 1-2-3

Læringsspor er afsluttet som gratis tilbud under Ny Nordisk Skole i 2015.

Læringsspor om pædagogik og undervisning var gratis kompetenceforløb til pædagoger, lærere, undervisere, der samarbejdede om at udvikle deres praksis efter mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole 2014 og 2015. 

Selvom læringsspor ikke længere udbydes under Ny Nordisk Skole, er du altid velkommen til at kontakte professionshøjskolerne, hvis du ønsker at drøfte lokale behov for kompetenceudvikling indenfor nogle af temaerne.

Hjemmesiden forbliver foreløbig åben som en ressourceside, hvor det er muligt at se film, læse artikler og orientere sig i værktøjer der knytter sig til fagpakkerne under hvert læringsspor. Disse vil formodentlig overflyttes til EMU-portalen på et senere tidspunkt.